COE
Commissie Oost Europa

Doelstelling COE

Doelstelling van de COMMISSIE OOST EUROPA (COE) onderdeel van de ZENDINGS EN EVANGELISATIE COMMISSIE (ZEC) van de HERVORMDE GEMEENTE WEKEROM voor het aangaan van een gemeentecontact in Oost-Europa.

Geestelijke verbondenheid.

Het contact moet in de allereerste plaats gebaseerd zijn op de geestelijke verbondenheid in Christus, waarbij rekening gehouden moet worden met beide christelijke culturen zodat niet de manier van godsdienst bedrijven, maar God zelf centraal staat.

Gelijkwaardig en openhartig.

Het contact moet een gelijkwaardig en openhartig contact zijn, dus wederzijdse openheid maar ook wederzijdse acceptatie van meningen.
Gelijkwaardig zijn betekent, dat we ons wederzijds dusdanig opstellen niet meer of beter te voelen maar openheid bieden om iets van elkaar te kunnen leren of iets te betekenen.

De gehele gemeente er bij betrekken.

Bij een contact moet van beide kanten de gehele gemeente betrokken zijn.
We denken aan kerkenraad, jeugdwerk, evangelisatie, diaconaat, enz.
Alleen een contact over de hele breedte van de gemeente heeft kans van slagen.

Wederkerig.

Het contact moet zo veel mogelijk wederkerig zijn.
Een aspect hiervan is het mogelijk maken van bezoeken over en weer om deel te nemen aan wederzijdse erediensten en andere aspecten van het gemeenteleven.
Er kan niet gegeven worden, als we ook niet bereid zijn te ontvangen.

Lange termijn.

Het vraagt bereidwilligheid om het contact op lange termijn voort te zetten, zodat het mogelijk is een goed gemeentecontact op te zetten, door naar elkaar te luisteren en elkaar te leren kennen.

Hulpverlening.

Materiële hulp dient in nauw overleg met de betreffende gemeente te geschieden, zodat de hulp volledig wordt afgestemd op hun behoeften.
We zien ook de mogelijkheid om hulp te bieden aan naburige gemeenten, maar wel in nauw overleg met de contactgemeente.

Eén contact.

De doelstelling is om één gemeentecontact aan te gaan zodat niet de aandacht over meerdere contacten moet worden verdeeld.